Skrif nowydh rag An Gannas?

4th February 2021 by Kowethas in Agan Skoodhya

Wosa omdennans Rod Lyon a’y ober misyek ow skrifa Folen Steronieth yma spas yn An Gannas rag neppyth nowydh. An vledhen ma, gans gweres a Esmé Tackley, y fydh prov a gevres nowydh, ‘Kerdhow yn Kernow’ y hanow.

Yth eson ni ow pysi redyoryon An Gannas a skrifa erthyglow a-dro dhe’n kerdhow y’ga ranndiryow a Gernow may pessyo an kevres.

Danvenewgh an erthyglow ma, mar pleg – na moy es 400-500 ger aga hirder ha gans skeusen mar mynnowgh – dhe: [email protected]

Tus a garsa ombrofya avel kesskrifer reyth a yll danvon aga thybyansow po profyansow ynwedh. Erthyglow erel ha skeusennow a hwarosow Kernewek po yn Kernow, h.e., yw wolkom pup-prys ha gweres gans an Kernewek ynna a yll bos res mar pydh gorholeth a-dhyworth an skrifer.